O nas

Grupa EkoLogiczna jest ogólnopolską organizacją przyrodniczą. Celem statutowym Grupy jest ochrona dziko żyjących zwierząt i ich siedlisk. Nasza uwaga skupia się głównie na szerzeniu w społeczeństwie wiedzy o przyrodzie. Zbieramy dane dokumentujące stan i zagrożenia krajowych gatunków roślin oraz zwierząt. Opracowujemy i wdrażamy plany działań ochronnych. Organizacją kieruje 4 osobowy zarząd, który ma swoją siedzibę w Siedlcach.

Projekt obserwacji bocianiego gniazda pt. „Siedleckie bociany” jest inicjatywą partnerską

Grupy EkoLogicznej oraz przyjaciół z Firmy VOLANT i TV WSCHÓD.

Bociany są zwierzętami dzikimi - NIE INGERUJEMY W PRZEBIEG LĘGU !!!


Przekaz czy transmisja w jakiejkolwiek formie, nie może być realizowana bez zgody partnerów przedsięwzięcia.
Jedyne, legalne źródła przekazu znajdują się na stronach Grupy Ekologicznej oraz TV Wschód
W przypadkach oczywistych naruszeń - będziemy podejmować kroki prawne !!!


Film został zrealizowany przez Polską Agencję Prasową z inicjatywy Grupy EkoLogicznej. Jest elementem kampanii przeciwko strzelaniu do bocianów na terytorium Libanu.


Krótki film pokazujący obrączkowanie bocianów na terenie powiatu siedleckiego przez Grupę EkoLogiczną.


W roku 2013, Grupa EkoLogiczna wraz z Wojskowym Kołem Łowieckim nr 335 „Przyszłość” z Warszawy oraz nadleśnictwem Łuków rozpoczęła projekt edukacyjny którego celem jest przybliżenie zwyczajów oraz zachowań zwierząt leśnych. Dzięki instalacji w sąsiedztwie paśnika fotopułapek udało nam się zaobserwować: jelenie, łosie, dziki, lisy oraz inne zwierzęta.
Poniżej prezentujemy cykl nagranych filmów.

str glowna-1a