Projekt obserwacji bocianiego gniazda w Nowym Opolu jest inicjatywą partnerską Grupy EkoLogicznej oraz przyjaciół z Firmy VOLANT i TV WSCHÓD.

Bociany są zwierzętami dzikimi – NIE INGERUJEMY W PRZEBIEG LĘGU!

Przekaz czy transmisja w jakiejkolwiek formie, nie mogą być realizowane bez zgody partnerów przedsięwzięcia. W przypadkach oczywistych naruszeń- będziemy podejmować kroki prawne!

Grupa EkoLogiczna jest ogólnopolską organizacją przyrodniczą.
Celem statutowym Grupy jest ochrona dziko żyjących zwierząt i ich siedlisk.
Nasza uwaga skupia się głównie na szerzeniu w społeczeństwie wiedzy o przyrodzie.
Zbieramy dane dokumentujące stan i zagrożenia krajowych gatunków roślin oraz zwierząt.
Opracowujemy i wdrażamy plany działań ochronnych.
Organizacją kieruje trzy osobowy Zarząd, który ma swoją siedzibę w Siedlcach

Film został zrealizowany przez Polską Agencję Prasową z inicjatywy Grupy EkoLogicznej. Jest elementem kampanii przeciwko strzelaniu do bocianów na terytorium Libanu

Tak obrączkujemy nasze bociany

Wielkie obrączkowanie w obiektywie naszego kolegi Jacka Kwiatkowskiego.

Reportaż zrealizowany w ramach cyklu „Tropem przyrody” przez Grupę EkoLogiczną
i TV Wschód, opowiadający o zasadach dokarmiania ptaków w okresie zimowym.

Reportaż zrealizowany w ramach cyklu „Tropem przyrody” przez Grupę EkoLogiczną
i TV Wschód, pokazujący walory przyrodnicze rezerwatu „Stawy Siedleckie”

Reportaż zrealizowany w ramach cyklu „Tropem przyrody” przez Grupę EkoLogiczną
i TV Wschód, poruszający problematykę ochrony ptaków gniazdujących
na budynkach poddawanych termomodernizacji.

Film został zrealizowany na terenie gminy Krzywda, gdzie kolega Tomasz Grabowski od kilku lat chroni i bada sokoła pustułkę.