Badania i ochrona                          Zdajemy sobie sprawę, że podstawą skutecznej ochrony są dobrze zaplanowane i przeprowadzone badania. Dlatego też, prowadzimy inwentaryzację niektórych gatunków oraz obszarów cennych przyrodniczo.                                    W sposób szczególny troszczymy się o bociany białe. Inwentaryzujemy  ich gniazda, określamy stopień zagrożenia każdego z nich, a w razie potrzeby naprawiamy.                Są to działania kluczowe dla tego gatunku ponieważ badania (Tryjanowski i Kosicki et al. 2009; Kosicki 2010) jasno wykazały, że kondycja gniazda ma kluczowe znaczenie dla liczby piskląt i sukcesu lęgowego.                                                                                Zbieramy również informacje nt. miejsc, na których giną bociany (stacje transformatorowe i odłączniki). Tego rodzaju informacje umożliwiają konserwowanie gniazd, oraz modernizację niebezpiecznych urządzeń energetycznych. Działania te realizujemy we współpracy z PGE Dystrybucja, Oddział Warszawa.                          By skuteczniej chronić bociany, znakujemy je przy pomocy kolorowych obrączek, a niektórym zakładamy nadajniki GSM. Prowadzimy badania nad odczytywalnością poszczególnych typów obrączek, oraz opisujemy miejsca ważne dla bocianów. Dzięki temu, dowiedzieliśmy się, że nasze bociany mogą dolatywać na zimowiska aż do Republiki Południowej Afryki i wracać w pobliże miejsc urodzenia nawet już w drugim kalendarzowym roku życia. Poznaliśmy również rozmieszczenie przestrzenne, najcenniejszych żerowisk oraz odległości od gniazd do miejsc zdobywania pokarmu.

Tryjanowski P., Kosicki J.Z., Kuzniak S., Sparks T.H. (2009): Long-term changes in, and breeding success in relation to, nesting structures used by the white stork Ciconia ciconia. Annales Zoologici Fennici 46: 34 – 38                                     

Kosicki J.Z. (2010): Reproductive succcess of the White Stork Ciconia ciconia population in intensively cultivated farmlands in western Poland. Ardeola, 57: 243-255

Edukacja
Od początku naszej działalności stawiamy duży nacisk na edukację. Prowadzimy prelekcje oraz spotkania o tematyce przyrodniczej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Cyklicznie organizujemy rajd rowerowy „Szlakiem bocianich gniazd” w czym wspiera nas bardzo Starostwo Powiatowe w Siedlcach.
Od roku 2013, wspólnie z organizacjami pozarządowymi, Ambasadą Polską w Bejrucie oraz społecznikami realizujemy projekt pt. „Bociany ponad granicami”.  Jego celem jest ochrona ptaków migrujących przez terytorium Libanu.
W roku 2017, wraz z naszymi partnerami (VOLANT i TV Wschód) rozpoczęliśmy projekt śledzenia bocianów za pośrednictwem kamery pt. „Siedleckie bociany”.
Nasze działania popularyzujemy w mediach międzynarodowych, ogólnopolskich oraz lokalnych.

Działalność interwencyjna
Szczególną troską otaczamy zwierzęta poszkodowane w wyniku działalności ludzkiej. Nasi wolontariusze ratują rocznie kilkadziesiąt bocianów białych, sowy, ptaki wróblowe, gołębie.
By skutecznie ratować ptaki z różnego rodzaju urazami, współpracujemy z samorządami, osobami prywatnymi, lekarzami weterynarii oraz Ośrodkiem Rehabilitacji Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”, funkcjonującym przy Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Nasze doświadczenia związane z ratowaniem ptaków kontuzjowanych przekazujemy również przyjaciołom z Libanu.