UWAGA!!!!
Transmisja z gniazd na żywo!. Materiał może zawierać sceny drastyczne.
Próby hejtowania, zastraszania czy wywierania nacisków mających na celu ingerencję w przebieg lęgu, będą zgłaszane organom ścigania.
Transmisję nadzorują osoby, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie
NIE INGERUJEMY W PRZEBIEG LĘGU!!!!

Projekt obserwacji bocianiego gniazda w Nowym Opolu jest inicjatywą partnerską
Grupy EkoLogicznej oraz przyjaciół z Firmy VOLANT.


Bociany z miejscowości Wola Suchożebrska obserwujemy dzięki:
Karol Wołosiewicz „Złoty Klucz”, BCS, MK Computers oraz Domtel.