UWAGA!!!!
Transmisja z gniazd na żywo!. Materiał może zawierać sceny drastyczne.
Próby hejtowania, zastraszania czy wywierania nacisków mających na celu ingerencję w przebieg lęgu, będą zgłaszane organom ścigania.
Transmisję nadzorują osoby, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie
NIE INGERUJEMY W PRZEBIEG LĘGU!!!!

Projekt obserwacji bocianiego gniazda w Nowym Opolu jest inicjatywą partnerską
Grupy EkoLogicznej oraz przyjaciół z Firmy VOLANT i TV WSCHÓD.

Bociany z miejscowości Wola Suchożebrska obserwujemy dzięki: NSS Sp. z o.o.,
MK Computers oraz Domtel.

Grupa EkoLogiczna jest ogólnopolską organizacją przyrodniczą.
Celem statutowym Grupy jest ochrona dziko żyjących zwierząt i ich siedlisk.
Nasza uwaga skupia się głównie na szerzeniu w społeczeństwie wiedzy o przyrodzie.
Zbieramy dane dokumentujące stan i zagrożenia krajowych gatunków roślin oraz zwierząt.
Opracowujemy i wdrażamy plany działań ochronnych.
Organizacją kieruje trzy osobowy Zarząd, który ma swoją siedzibę w Siedlcach.

Film został zrealizowany przez Polską Agencję Prasową z inicjatywy Grupy EkoLogicznej. Jest elementem kampanii przeciwko strzelaniu do bocianów na terytorium Libanu

Tak obrączkujemy nasze bociany

Wielkie obrączkowanie w obiektywie naszego kolegi Jacka Kwiatkowskiego.

Reportaż zrealizowany w ramach cyklu „Tropem przyrody” przez Grupę EkoLogiczną
i TV Wschód, opowiadający o zasadach dokarmiania ptaków w okresie zimowym.

Reportaż zrealizowany w ramach cyklu „Tropem przyrody” przez Grupę EkoLogiczną
i TV Wschód, pokazujący walory przyrodnicze rezerwatu „Stawy Siedleckie”

Reportaż zrealizowany w ramach cyklu „Tropem przyrody” przez Grupę EkoLogiczną
i TV Wschód, poruszający problematykę ochrony ptaków gniazdujących
na budynkach poddawanych termomodernizacji.

Reportaż zrealizowany w ramach cyklu „Tropem przyrody” przez Grupę EkoLogiczną
i TV Wschód pokazujący walory przyrodnicze rezerwatu „Jata”, w nadleśnictwie Łuków

Film został zrealizowany na terenie gminy Krzywda, gdzie kolega Tomasz Grabowski od kilku lat chroni i bada sokoła pustułkę.