Wielkie obrączkowanie już za 129 dni!


Na terenie powiatu siedleckiego bociany są liczone i obrączkowane corocznie od 5 sezonów. Dzięki znakowaniu obrączkami dowiedzieliśmy się np., że niektóre z naszych boćków lecą na zimowisko przez terytorium Ukrainy (obwód lwowski). Wiemy również, że zatrzymują się na odpoczynek w Izraelu, a na zimowisko mogą docierać aż do Republiki Południowej Afryki (ponad 9070 km). Obrączkowanie służy również rozpoznaniu miejsc stanowiących zagrożenie dla bocianów. Ptaki porażone na słupach energetycznych wskazują nam miejsca, które należy zmodernizować by wyeliminować takie przypadki. Śledząc zaobrączkowane bociany dowiadujemy się również, gdzie najczęściej żerują ptaki z konkretnych gniazd. Dzięki temu będziemy mogli w przyszłości zapobiegać drastycznym zmianom w środowisku, powodującym niszczenie bocianich żerowisk. Znacząc bociany, chcemy dowiedzieć się również jak daleko od rodzinnych gniazd osiedlają się młode ptaki.

Nasze bociany obrączkujemy dwoma typami obrączek. Pierwsze, koloru czarnego, to tak zwane ELZY. Są one zakładane na goleń. Drugi typ stanowi komplet: obrączka zielona zakładana na goleń oraz metalowa na skok. Stosując obydwa typy obrączek  (w każdym gnieździe inne) chcemy przekonać się czy wystąpią różnice w identyfikowaniu poszczególnych ptaków. Równolegle z akcją obrączkowania na terenie powiatu siedleckiego liczymy bocianie pary. Dzięki temu dowiadujemy się ile młodych opuściło każde gniazdo, w jakich miejscach gnieżdżą się poszczególne pary itd.
Do udziału w obrączkowaniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane. Uczestnicy, mają niepowtarzalną okazję by zobaczyć z bliska bociany, a niektórzy mogą asystować podczas zakładania obrączek. Osoby szczególnie zaangażowane mają prawo nadania bocianom imion i otrzymują specjalny certyfikat zaobrączkowania bociana białego potwierdzający ten fakt. W przypadku ponownego odczytania bociana, w jakiejkolwiek części świata osoba, która nadała imię może liczyć na informację zwrotną. W roku 2014, w obrączkowaniu wzięło udział około 250 osób, które nadały bocianom imiona.

Obrączkowanie tak duże liczby bocianich piskląt to olbrzymie przedsięwzięcie finansowe i organizacyjne. Od wielu miesięcy gromadzimy na ten cel środki finansowe. Dotychczas, udało nam się zdobyć fundusze na zakup 1000 obrączek oraz sfinansowanie 3 dni pracy wysięgnika, którym wjedziemy do gniazd.  Ciągle poszukujemy środków na sfinansowanie pracy wysięgnika w okresie około 10 dni. W akcję zaangażowało się wiele szkół, firm oraz osób indywidualnych z całego kraju oraz z zagranicy (około 700 osób). Środki na obrączkowanie gromadzimy bezpośrednio oraz przy pomocy aukcji internetowych. Od osób chcących nam pomóc otrzymujemy różnorodne gadżety, które licytujemy na facebooku. Do najciekawszych należały: francuskie wina, czapka wykonana techniką szydełkową w kształcie bociana, koszulka z bocianim zdjęciem, makata ścienna z bocianami oraz wiele innych.

Przygotowania do akcji rozpoczniemy w terenie już w drugiej dekadzie kwietnia. W tym okresie skontrolujemy na ilu gniazdach znajdują się pary i czy przystąpiły one do lęgów. Sprawdzimy także, czy dorosłe bociany, zamieszkujące gniazda mają obrączki. Zadanie to będą realizowały osoby kontrolujące od pięciu lat teren konkretnych gmin, w asyście zgłaszających się wolontariuszy. Kwietniowe kontrole gniazd, pomogą nam w późniejszych działaniach związanych z obrączkowaniem piskląt.
Wielkie obrączkowanie planujemy rozpocząć 15 czerwca i prowadzić je do pierwszych dni lipca. Z naszych doświadczeń wynika, że jest to optymalny okres dla znakowania młodych. W tym okresie przybędą do nas goście z Białorusi, Libanu i Hiszpanii. Będą oni pomagać nam w całej akcji, oraz wymieniać z nami doświadczenia z obrączkowania uzyskane w swoich krajach. Goście z Libanu są zaangażowani wraz z nami oraz Ambasadą Polską w Bejrucie we wspólną kampanię przeciwko strzelaniu do bocianów na terytorium tego kraju. Mamy nadzieję, że ich udział w obrączkowaniu przyczyni się do wzmocnienia rangi kampanii i jej rozwoju w przyszłości.

Każdy może pomóc nam w obrączkowaniu oraz liczeniu bocianów.
W akcję można zaangażować się w sposób bezpośredni pomagając nam w terenie.
Można przekazać również dowolną sumę, którą przeznaczymy na pokrycie kosztów wysięgnika, którym wjedziemy do gniazd.
Osoby chcące wesprzeć naszą akcję finansowo mogą przekazać swoje wsparcie na nasze konto:
Alior Bank 24 2490 0005 0000 4500 6371 9731
Grupa EkoLogiczna

Wolontariuszy oraz osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy: ekogrupa@o2.pl lub telefoniczny 604 261 281
tekst: Ewelina Deniszewska

Galeria fotografii: