Reksio ambasadorem ochrony polskich bocianów w Libanie!


Po kilku tygodniach dyskusji, przygotowań, uzgodnień – udało się.
Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej zgodziło się udostępnić nam do powielenia odcinek filmu Reksio i bocian. W kreskówce tej, Reksio ratuje boćka ze złamanym skrzydłem, a na końcu filmu, ten zakłada gniazdo w jego obejściu.Większość z nas wie jak sugestywny i czytelny przekaz płynie z tej animowanej kreskówki.
Dlatego też zdecydowaliśmy się wykorzystać gotowy odcinek tego serialu, by edukować dzieci w Libanie uwrażliwiając je na potrzebę ochrony bocianów.
Film zostanie powielony i przekazany do libańskich szkół za pośrednictwem Ambasady Polskiej w Bejrucie oraz członka Grupy EkoLogicznej Michela Savan, który na miejscu wspiera nasze działania.
Kreskówka jest kolejnym elementem kampanii na rzecz ochrony bocianów migrujących przez terytorium Libanu prowadzonej przez nas od roku 2013.
Trasa migracyjna europejskich bocianów wiedzie przez ten kraj i każdego roku pseudo myśliwi zabiją dla sportu tysiące tych pięknych ptaków.
Od kul giną również rzadkie ptaki drapieżne np. gadożery, orliki krzykliwe, trzmielojady, błotniaki oraz wiele innych.
Skala tego przerażającego zjawiska jest niewyobrażalna.
BirdLife International szacuje, że co roku zabija się nielegalnie 25 mln ptaków.
Od roku 2013 dzięki zaangażowaniu Ambasady Polskie w Bejrucie, tamtejszego Ministerstwa Środowiska oraz organizacji T.E.R.R.E Liban udało się stworzyć listę 30 gatunków ptaków wymagających szczególnej troski, oraz uchwalić rozporządzenie dające podstawy do powołania w tym kraju Straży Ochrony Przyrody.
Równolegle prowadzone są tam również działania edukacyjne. Został przekazany do Libanu film pokazujący akcję obrączkowania bocianów na terenie powiatu siedleckiego, ulotka, a w ramach nagrody w konkursie na najpiękniejsze zdjęcie ptaków w locie, goście z tego kraju obrączkowali z nami bociany.
W połowie roku chcemy przekazać gotowy nakład (1000 płyt) naszego Reksia Libańczykom.
Mamy jednak pewne kłopoty z jego przygotowaniem.
Brakuje nam środków finansowych na ten cel.
Całkowity koszt zakupu praw autorskich, powielenia i wydruku okładek wynosi około 5000 zł.
Bardzo prosimy WSZYSTKICH, KTÓRZY KOCHAJĄ TE PIĘKNE PTAKI O POMOC.
Mam nadzieję, że uda nam się uzbierać środki na ten cel i spowodować, że nasz Reksio będzie ambasadorem bocianich spraw w Libanie.
Prosimy o upowszechnienie i propagowanie tej wiadomości oraz o pomoc finansową.
Każdy grosz może przyczynić się do ratowania naszych bocianów !!!
P.S. Chętni by nam pomóc mogą to uczynić wpłacając środki na konto naszej organizacji, które znajduje się w zakładce kontakt
Koniecznie z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe – Reksio !!!