Spotkanie miłośników bocianów!


W dniach 21- 23 listopada bieżącego roku, w Muzeum Bociana Białego w Kłopocie odbył się II Zjazd Grupy Badawczej Bociana Białego. Organizatorami zjazdu byli koledzy z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Na zaproszenie gospodarzy, do Kłopotu zjechali znani społeczności ornitologów badacze bocianów: Zbigniew Jakubiec, Adam Mrugasiewicz, Piotr Profus, Wojciech Kania, Leszek Jerzak, Piotr Tryjanowski. Swoją obecność zaznaczyli również przedstawiciele organizacji pozarządowych PTOP „Salamandra”, Południowowielkopolskiej Grupy OTOP , PTTP „proNatura”. Na spotkaniu był obecny również Jacek Zawodniak z Rejonu Energetycznego w Mogilnie, który niezawodnie wspiera od strony energetyki praktycznej nasze działania. Swoją reprezentację na spotkaniu miała także Grupa EkoLogiczna. Trzyosobowy zespół w składzie którego znaleźli się: Marcin Stępień, Paweł Poniński oraz niżej podpisany, dotarł na miejsce spotkania już w środę.

W ciągu dwóch dni zgromadzeni na spotkaniu mieli niepowtarzalną sposobność wysłuchania wielu ciekawych wystąpień oraz obejrzenia autorskich prezentacji multimedialnych. Dyskutowano zażarcie o nowych problemach badawczych, z których największe emocje budziło obrączkowanie, wpływ rosnącej populacji bielika na bociany czy też wysoka śmiertelność bocianów na urządzeniach energetycznych. Na spotkaniu dyskutowano również na temat mającego się odbyć, w 2014 roku kolejnego międzynarodowego spisu bocianów białych.
W trakcie zjazdu członkowie naszej Grupy mieli swoje przysłowiowe 5 minut. Zgromadzeni z zainteresowaniem wysłuchali naszej prezentacji związanej z badaniami i ochroną bociana na terenie powiatów siedleckiego i łukowskiego. Szczególne emocje i wiele pytań wzbudziły nasze doświadczenia związane z ochroną bociana na urządzeniach energetycznych, oraz praktyczne aspekty ochrony gniazd bocianich. Ponieważ obok praktycznej ochrony tego pięknego ptaka, od roku 2011 prowadzimy jego badania (obrączkowanie) opowiedzieliśmy również o naszych wrażeniach związanych ze znakowaniem bocianów. Okazało się, że jesteśmy najdalej na wschód wsuniętym zespołem obręczarskim, co znacznie podnosi rangę naszych badań. Wiele bardzo ciekawych dyskusji odbywało się jak to zwykle bywa w kuluarach. Niektóre z nich przerodziły się w konkretne plany badawcze.
Zgromadzeni na zjeździe zgodnie deklarowali, że bociani świat ma jeszcze wiele nie zbadanych aspektów. Biorąc to pod uwagę, można z pewnością stwierdzić, że przyszły rok będzie z pewnością bardzo bogaty w badania i ochronę bociana białego na terenie całej Polski. Na zakończenie tego arcyciekawego spotkania zastanawiano się nad wyborem miejsca kolejnego bocianiego zjazdu. Wszystko wskazuje na to, że jeśli okoliczności okażą się sprzyjające będzie się on odbywał w przyszłym roku, w Siedlcach.