Mniej ptaków zginie w Libanie!


W roku 2013 Grupa EkoLogiczna oraz 9 organizacji pozarządowych wystosowały do Ambasady libańskiej w Polsce apel o powstrzymanie zabijania bocianów lecących przez terytorium Libanu.
Od wysłania dokumentu minął już ponad rok i można powiedzieć, że w tej ważnej dla wszystkich miłośników ptaków sprawie udało się sporo dokonać.

Kilka istotnych faktów:
Od początku, kampanii pisały i mówiły o niej niemalże wszystkie ważniejsze media, co bardzo przyczyniło się do zwiększenia jej skali. Bardzo cieszy fakt, że temat stał się ważny również dla mediów libańskich http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Mar-21/250904-local-stork-hunting-sparks-outrage-abroad.ashx#axzz2wZykwZpvW marcu, tego roku do libańskich szkół trafiła przygotowana przez nas ulotka informacyjna pt. „Bocian- symbol szczęścia i dostatku”. Została ona przetłumaczona przez Ambasadę Polską w Bejrucie, która bardzo zaangażowała się w kampanię. Posłaliśmy do Libanu również film edukacyjny nt. bocianów przygotowany z naszej inicjatywy przez Polską Agencję Prasową https://www.youtube.com/watch?v=phnwMppz4gc

Z inicjatywy pana ambasadora Wojciecha Bożka na stronie ambasady zamieszczono wymienione wydawnictwa http://www.bejrut.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/chronmy_bociany;jsessionid=7B63DC13DF8A07F50CEB8AF0FBDC5696.cmsap1p
Posłane wydawnictwa zostały bardzo dobrze przyjęte i są pokazywane szczególnie w libańskich szkołach, instytucjach naukowych, wśród przyrodników oraz osób zainteresowanych. W ostatnich dniach dotarły do nas informacje, że 7 kwietnia 2014 r. rząd Libanu przyjął dekret ustanawiający Służbę Ochrony Przyrody (environmental police). Decyzja ta otwiera drogę do stworzenia wyspecjalizowanej służby pilnującej respektowania obowiązującego w Libanie od 2004 r. prawa dot. polowań. Planowane jest wprowadzenie okresów ochronnych dla zwierząt oraz utworzenie ogólnokrajowego rejestru naruszeń. Byłyby w nim odnotowywane osoby ukarane za złamanie obowiązującego prawa (w tym zabijanie bocianów). Zaświadczenie o nie figurowaniu w „environment registry” mogłoby być jednym z dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wizę Schengen. Ponadto Ministerstwo środowiska Libanu zadeklarowało zaangażowanie resortu w kampanię dot. ochrony ptaków migrujących oraz zasugerowało nawiązanie kontaktu z libańskimi muzeami przyrodniczymi i uwzględnienie ochrony bociana w ich ekspozycji. Działania w ramach kampanii na terenie Libanu prowadzi Stowarzyszenie T.E.R.R.E. Liban, którego liderem jest Paul Abi Rached. Organizacja ta przygotowała plakat związany z kampanią, oraz wspólnie z Ambasadą Polską i Uniwersytetem Libańskim będzie prowadzić prelekcje, prezentacje, warsztaty. Mamy nadzieję, że wszystkie opisane działania przyczynią się do ograniczenia zjawiska nielegalnego strzelania do bocianów oraz innych ptaków migrujących przez terytorium Libanu.

Ireneusz Kaługa