II Spotkania ornitologiczne w Krzywdzie


30 października bieżącego  roku, w szkole podstawowej im. M. Kownackiej w Krzywdzie odbyły się II spotkania ornitologiczne.
Tematem wiodącym były bociany i stąd tytuł imprezy „Gdzie są nasze bociany?”.
Na początku imprezy odbyły się pokazy i prezentacje w szkole.
Jako pierwszy wystąpił– Ireneusz Kaługa, członek Grupy EkoLogicznej, który opowiedział młodzieży o bocianach. Dyskutowano o tym jak i dlaczego się je chroni, co jedzą, o zagrożeniach, oraz obrączkowaniu. Uczniowie z ogromnym zafascynowaniem oglądali prezentację, a następnie zadawali masę ciekawych pytań m.in. ile lat żyje bocian, ile jaj znoszą bociany i jak daleko lecą na zimowiska.
Drugie wystąpienie poprowadził przyrodnik- ornitolog – Andrzej Borowski.
Dzięki niemu młodzież poznała zasady fotografowania ptaków,  zwyczaje bielików, dowiedziała się czym różni się młody ptak od dorosłego, oraz o wzajemnych relacjach jakie panują wśród drapieżników.
Podczas wystąpienia, młodzież opowiadała również o swoich doświadczeniach związanych z dokarmianiem i fotografowaniem ptaków.
Prezentacje pierwszej części zakończyło wystąpienie Tomasza Grabowskiego, członka Grupy EkoLogicznej, który opowiedział młodzieży o pustułkach. Opowiadał on o tym jak gnieździ się ten gatunek, w jaki sposób jest chroniony oraz jak ważną role spełnia w przyrodzie.
Po zakończonych prelekcjach uczniowie wraz z nauczycielami wyruszyli w teren, by obserwować ptaki.
Obserwacje odbywały się na stawach hodowlanych, w Radoryżu Smolanym.
Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, które wyruszyły w teren pod okiem przewodników. Opiekę nad grupami sprawowywali Ireneusz Kaługa, Tomasz Grabowski, Grzegorz Uss i Karolina Barc oraz nauczycie.
Ponieważ na stawach odbywają się w tym okresie prace konserwacyjne oraz te związane z odłowami ryb, z większości zbiorników spuszczono wodę.
Nie sprzyjało to obserwacjom, lecz mimo wszystko udało nam się zaobserwować kilkanaście gatunków.
Najczęściej obserwowaliśmy: krzyżówki, łabędzie nieme, czaple siwe, sikory, sroki, wrony, mewy pospolite, myszołowy, a wyjątkowym klejnotem okazał się zimorodek spotkany przez jedną z grup na kanale. Dzięki lunetom i lornetkom uczestnicy mogli przyjrzeć się ptakom z bliska.
Podsumowaniem spotkania było ognisko z kiełbaskami, przy którym mogliśmy się posilić i odpocząć.
Całemu wydarzeniu towarzyszyła piękna pogoda.
Pomysłodawcami przedsięwzięcia było Nadleśnictwo Łuków, Grupa EkoLogiczna oraz szkoła podstawowa im. M. Kownackiej w Krzywdzie .
Kolejne spotkania ornitologiczne już za roku.
Serdecznie zapraszamy !!!
Ewelina Deniszewska
Fot. Karolina Barc