Siedleckie bociany w roku 2018!

Minął już ósmy rok, gdy członkowie oraz sympatycy Grupy EkoLogicznej liczyli i obrączkowali bociany na terenie powiatu siedleckiego.
Naszą obrączkową akcję prowadziliśmy zwyczajowo we wszystkich 13 gminach, powiatu.
W trakcie obrączkowania gromadziliśmy podstawowe dane biometryczne na temat młodych, notowaliśmy również ich liczbę, przyczyny strat w lęgach, informacje nt. posadowienia gniazd, zagrożeń itp. Obrączkujemy młode, nie lotne ptaki w gniazdach, ale udało nam się również zaobrączkować 1 dorosłego bociana.
Do obrączkowania używamy dwóch rodzajów znaczników (obrączek). Pierwsze, tak zwane ELSY, koloru czarnego z białą inskrypcją. Drugie to kombinacja dwóch obrączek: aluminiowej zakładanej na skok lewej nogi, oraz plastikowego, znacznika koloru zielonego zakładanego na goleń nogi prawej. Obydwie obrączki (ELSA oraz zielony znacznik), są łatwo odczytywalne, co ułatwia identyfikację ptaków z dużej odległości.
Z danych uzyskanych z Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków wynika, że w latach 2011- 2018 założyliśmy najwięcej w kraju obrączek (4091) w ramach systemu obrączkowania naprzemiennego.

Dzięki obrączkom, udało się nam w roku bieżącym zidentyfikować nasze bociany oznakowane w latach poprzednich. Już 13 takich ptaków (wyklutych w roku 2013 i 2014) osiedliło się na terenie naszego powiatu i szczęśliwie wychowało pisklęta.
W sezonie 2018 dokonaliśmy 232 odczytów naszych bocianów, oraz kilkunastu ptaków oznakowanych przez kolegów z innych regionów kraju.
Po 10 pełnych dniach obrączkowania udało nam się oznakować 605 bocianów.
W roku 2018 liczyliśmy również nasze bociany.
Na terenie powiatu siedleckiego odnotowano 462 bocianie pary, z których potomstwa doczekało się 426. Dla porównania, w roku 2017 było to 534 pary, z których 483 odchowało pisklęta.
Siedleckie bociany wychowały 1127 (w roku 2017- 1267) młodych, czyli o 140 mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.
Każda bociania para szczęśliwie odchowała średnio 2,44 młodego. W roku 2017 średnia ta wynosiła 2,62.
W bieżącym sezonie 6 par na terenie naszego powiatu odchowało 5 młodych.
Cztery pisklaki szczęśliwie opuściło 65 gniazd, a w 165 gniazdach odnotowano trojaczki.
W żadnej z trzynastu naszych gmin, średnie młodych na parę nie spadły poniżej 2.
Najwięcej młodych wychowały bociany w gminach: Zbuczyn- 172, Suchożebry – 133, Mokobody – 129 i Mordy – 108.

W roku 2018 bociany liczyli i obrączkowali: Ewelina Deniszewska, Magdalena Żynda, Paweł Izdebski, Wiktor Caruk, Piotr Kuchta, Tomasz Gajkowski, Paweł Ślusarczyk, Aleksandra Kaługa, Ireneusz Kaługa.

Wspierało nas wiele osób i instytucji, którym serdecznie dziękujemy.
Nasi najbardziej zaangażowani partnerzy w roku 2018 to: Instal Tech, PGE Dystrybucja, Oddział Warszawa, Gmina Wodynie, INTERREX, ARANEA, TOM RINGS, Bez Szablonu- Renata Orzeszek, Kozak Druk, Uniwersytet Zielonogórski, TV Wschód, VOLANT, Fundacja Cegiełkowo, MADAR, szkoły i przedszkola z powiatów: siedleckiego, łosickiego, węgrowskiego, sokołowskiego
Ireneusz Kaługa