„Wspieranie oraz budowanie zaangażowania społecznego na rzecz ochrony przyrody obszaru LGD Ziemi Siedleckiej”

W roku 2020 Grupa EkoLogiczna będzie realizować projekt pod wyżej wymienionym tytułem. W ramach projektu będą prowadzone prelekcje o tematyce przyrodniczej w szkołach oraz spotkania dla osób dorosłych. Spotkania będą połączone z pokazami slajdów o tematyce przyrodniczej i odbędą się w szkołach powiatu siedleckiego. Planujemy również przygotowanie wydawnictw w postaci 5 plansz edukacyjnych z rysunkami ptaków, które zostaną przekazane szkołom oraz osobom zainteresowanym. Będą to: ptaki drapieżne, sikory, dzięcioły, ptaki brodzące oraz krukowate. W ramach projektu opracujemy również folder informujący o działalności Centrum Informacji Przyrodniczej. Zostanie on przekazany osobom zainteresowanym, instytucjom, firmom prywatnym, samorządom itp. W trakcie trwania projektu będą prowadzone także porady związane z ochroną przyrody oraz środowiska oraz interwencje terenowe, których celem będzie ratowanie zwierząt kontuzjowanych. Wszystkich zainteresowanych współpracą podczas realizacji projektu zachęcamy do kontaktu pod adresem ekogrupa@o2.pl lub numerem telefonu 604 261 281.

Projekt pt. „Wspieranie oraz budowanie zaangażowania społecznego na rzecz ochrony przyrody obszaru LGD Ziemi Siedleckiej” jest współfinansowany z EFRROW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW 2014 – 2020.