„Wspieranie oraz budowanie zaangażowania społecznego na rzecz ochrony przyrody obszaru LGD Ziemi Siedleckiej”

W roku 2020 Grupa EkoLogiczna będzie realizować projekt pod wyżej wymienionym tytułem. W ramach projektu będą prowadzone prelekcje o tematyce przyrodniczej w szkołach oraz spotkania dla osób dorosłych. Spotkania będą połączone z pokazami slajdów o tematyce przyrodniczej i odbędą się w szkołach powiatu siedleckiego. Planujemy również przygotowanie wydawnictw w postaci 5 plansz edukacyjnych z rysunkami ptaków, które zostaną przekazane szkołom oraz osobom zainteresowanym. Będą to: ptaki drapieżne, sikory, dzięcioły, ptaki brodzące oraz krukowate. W ramach projektu opracujemy również folder informujący o działalności Centrum Informacji Przyrodniczej. Zostanie on przekazany osobom zainteresowanym, instytucjom, firmom prywatnym, samorządom itp. W trakcie trwania projektu będą prowadzone także porady związane z ochroną przyrody oraz środowiska oraz interwencje terenowe, których celem będzie ratowanie zwierząt kontuzjowanych. Wszystkich zainteresowanych współpracą podczas realizacji projektu zachęcamy do kontaktu pod adresem ekogrupa@o2.pl lub numerem telefonu 604 261 281.

Projekt pt. „Wspieranie oraz budowanie zaangażowania społecznego na rzecz ochrony przyrody obszaru LGD Ziemi Siedleckiej” jest współfinansowany z EFRROW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW 2014 – 2020.

Organizacje pozarządowe oraz grupy nie formalne na rzecz siedleckiej przyrody

W roku 2019 Grupa EkoLogiczna prowadzi na terenie 10 gmin skupionych w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej projekt pt. „ Organizacje pozarządowe oraz grupy nie formalne na rzecz siedleckiej przyrody”. W ramach projektu będą prowadzone spotkania o tematyce przyrodniczej oraz zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz grup nie formalnych. Planuje się również przygotowanie folderu nt. walorów przyrodniczych powiatu siedleckiego oraz spływ kajakowy doliną rzeki Liwiec integrujący siedleckie organizacje pozarządowe.
Więcej informacji nt. naszych działań można znaleźć na profilu facebook Grupy EkoLogicznej, Centrum Informacji Przyrodniczej, pod tel 604 261 281 oraz pisząc na e-mail ekogrupa@o2.pl

Projekt będzie realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW 2014 – 2020 LGD Ziemi Siedleckiej.

10.02.2019

Omulew 2017!

Każdego roku, w ostatnich dniach września, niewielka grupa miłośników ptaków i biwakowania wyrusza w znane sobie od lat miejsce by cieszyć się przyrodą.
Celem tej wycieczki są stawy Gutocha, w gminie Baranowo.
To piękne miejsce, nigdy nie sprawia nam zawodu i nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych coś ciekawego można tutaj zaobserwować.
Tak było i tym razem. Czytaj dalej