Siedleckie bociany w roku 2017!


Już siódmy rok członkowie oraz sympatycy Grupy EkoLogicznej liczyli i obrączkowali bociany na terenie powiatu siedleckiego.
Tegoroczna akcja obrączkowania rozpoczęła się 12 czerwca, w gminie Siedlce.
Po wizycie w kilku gniazdach wiedzieliśmy, że sezon 2017 będzie dla naszych bocianów wyjątkowy.
Wśród pierwszych zaobrączkowanych młodych dominowały lęgi z czterema pisklętami, a w szóstym z kolei gnieździe, odnotowaliśmy pięć młodych ptaków. 
Naszą obrączkową akcję prowadziliśmy na terenie wszystkich 13 gmin, powiatu siedleckiego.
W trakcie obrączkowania gromadziliśmy podstawowe dane biometryczne na temat młodych, notowaliśmy również ich liczbę, przyczyny strat w lęgach, informacje nt. posadowienia gniazd, zagrożeń itp.
Obrączkowaliśmy młode, nie lotne ptaki, ale wielkim przeżyciem było dla nas pochwycenie i zaobrączkowanie aż 3 dorosłych bocianów.
Do obrączkowania używaliśmy standardowo dwóch rodzajów obrączek. Pierwsze, tak zwane ELSY, koloru czarnego z białą inskrypcją. Drugie to kombinacja dwóch obrączek: aluminiowej zakładanej na skok lewej nogi, oraz plastikowej, koloru zielonego zakładanej na goleń nogi prawej. Obydwie obrączki (ELSA oraz zielony plastik), są łatwo odczytywalne, co ułatwia identyfikację ptaków z dość dużej odległości.
Dzięki obrączkom, udało się nam w roku bieżącym zidentyfikować nasze bociany oznakowane w latach poprzednich. Aż 9 takich ptaków (urodzonych w roku 2013)  osiedliło się na terenie naszego powiatu i szczęśliwie wychowało pisklęta.
Bardzo zaskoczył nas bocian urodzony w m. Nakory, w gminie Suchożebry, w roku 2013, który w bieżącym sezonie zbudował gniazdo zaledwie 20 m od miejsca swojego urodzenia.
W sezonie 2017 dokonaliśmy 82 odczytów naszych bocianów, oraz kilkunastu ptaków oznakowanych przez kolegów. Tradycyjnie, odczytywaliśmy także ptaki zagraniczne. Udało nam się zaobserwować, aż 4 takie bociany (2 niemieckie, 1 słowackiego i 1 litewskiego).
Po 14 pełnych dniach obrączkowania udało nam się oznakować 1066 bocianów (w tym 3 dorosłe). Dwóm bocianom pochodzącym z gniazda w Brzozowie, w gminie Suchożebry założyliśmy nadajniki GSM i śledzimy trasę ich wędrówki.
Pod koniec drugiego tygodnia obrączkowania, rozpoczęliśmy liczenie bocianów.
Kilka osób wyruszyło w teren by spisać boćki, na obszarze powiatu. Rachmistrze, wybrali najbardziej interesujący ich obszar i zaopatrzeni w mapy zaczęli liczyć w pierwszej dekadzie lipca.
Po podsumowaniu wyników okazało się, że sytuacja naszych bocianów była w porównaniu z rokiem poprzednim lepsza.
Mało tego. Sezon 2017 okazał się najlepszym z 7 ostatnich lat naszych badań.
W roku 2017, na terenie powiatu siedleckiego odnotowano 534 bocianie pary, z których potomstwa doczekało się 483. Dla porównania, w roku 2016 było to 490 par, z których 445 odchowało pisklęta.
Siedleckie bociany wychowały 1267 (w roku 2016- 1086) młodych, czyli o 181 więcej.
Każda bociania para szczęśliwie odchowała średnio 2,62 młodego, co jest bardzo dobrym wynikiem.
W roku 2016 średnia ta wynosiła 2,43, a w roku 20152,26 młodego.
Liczby te wskazują na dość liczne lęgi, co potwierdzają kolejne zestawienia.
Aż 10 par na terenie powiatu odchowało 5 młodych.
Cztery pisklaki szczęśliwie opuściło 80 gniazd, a w 181 gniazdach odnotowano trojaczki.
W żadnej z trzynastu naszych gmin, średnie młodych na parę nie spadły poniżej 2.
Najwięcej młodych wychowały bociany w gminach: Zbuczyn- 170, Suchożebry – 150, Mordy – 146 i Mokobody- 140. 

W roku 2017 bociany liczyli i obrączkowali: Ewelina Deniszewska, Magdalena Żynda, Paweł Izdebski, Agnieszka Świacka, Patrycja Paczóska, Wiktor Caruk, Piotr Kuchta, Krzysztof Kowalewski, Tomasz Gajkowski, Paweł Ślusarczyk, Beata i Piotr Ługowscy, Ireneusz Kaługa.

Wspierało nas wiele osób i instytucji.
Nasi najbardziej zaangażowani partnerzy to: Instal Tech, PGE Dystrybucja, Oddział Warszawa, Gmina Wodynie, INTERREX, ARANEA, TOM RINGS, ZELTECH, Bez Szablonu- Renata Orzeszek, Kozak Druk, Uniwersytet Zielonogórski, TV Wschód, VOLANT, Fundacja Cegiełkowo, MADAR, szkoły i przedszkola z powiatów: siedleckiego, łosickiego, węgrowskiego, sokołowskiego, białobrzeskiego oraz wiele firm i osób prywatnych.

Ireneusz Kaługa