Uwaga – zimujące bociany!

Jak wynika z badań, z każdym rokiem coraz więcej bocianów pozostaje w Polsce na zimę. Tylko na terenie powiatu siedleckiego, w sezonie 2017/18 zimują cztery takie ptaki. Zimowaniu sprzyjają dodatnie temperatury i brak pokrywy śnieżnej. Ułatwia to znalezienie pokarmu i przetrwanie zimowych miesięcy.
Na wzrost ilości obserwacji o zimujących bocianach, ma także wpływ łatwiejszy przepływ informacji. Coraz więcej osób informuje o ich obecności urzędy, czy przyrodników skupionych wokół organizacji pozarządowych. Zimujące w Polsce bociany, to w większości ptaki młode. Pochodzą one ze spóźnionych lęgów (niektóre opuszczają gniazda dopiero we wrześniu). Na ich „młodzieńczy” wiek wskazuje barwa dzioba i nóg. Niektóre ptaki obserwowane w bieżącym roku na terenie powiatu siedleckiego, jeszcze w listopadzie i grudniu miały czarne (szare) nogi i dzioby.
Sporadycznie pozostają na zimę ptaki dorosłe, obciążone różnego rodzaju kontuzjami.
Najczęściej są to urazy skrzydła lub skrzydeł, nie wykluczające latania całkowicie, ale uniemożliwiające wyczerpującą wędrówkę na zimowisko. Lotny, aktywnie poszukujący pokarmu bocian, nawet podczas siarczystych mrozów nie wymaga interwencji. Próby chwytania takiego ptaka są najczęściej skazane na niepowodzenie i mogą skończyć się opuszczeniem przez niego miejsca, w którym wcześniej znajdował pokarm.
Zimującego bociana należy obserwować i interweniować dopiero w razie konieczności. Wskazówką do interwencji jest osłabienie objawiające się zbliżaniem do zwierząt gospodarskich czy ludzi. Ptak osłabiony pozwala „zapędzić” się do budynku czy ogrodzenia i schwytać. Takiego osobnika należy umieścić w kartonowym pudle i przetransportować do najbliższego ośrodka rehabilitacji zwierząt, w którym specjaliści zajmą się nim w odpowiedni sposób.
Pomocy w związku z transportem ptaków chorych lub osłabionych należy poszukiwać w samorządach, które zgodnie z kompetencjami są zobowiązane do udzielenia pomocy zwierzętom chronionym.
Obecnie na terenie powiatu siedleckiego zimują cztery bociany, z czego trzy to ptaki młode. Dwa, przebywają na terenie gminy Kotuń. Razem poszukują pokarmu i nocują na tym samym gnieździe. Jeden z młodych bocianów zimuje w gminie Wiśniew (ptak zaobrączkowany w czerwcu) i nocuje na gnieździe, w którym się wychował.

Informacje o zimujących bocianach należy przesyłać na adres ekogrupa@o2.pl lub poinformować o nich telefonicznie dzwoniąc pod numer 604 261 281